10-11-14

Diksmuide o.l.v. admiraal Ronarc'h komt ten val

10 november 1914 om 08.30 hr.: het Belgisch bruggenhoofd Diksmuide o.l.v. admiraal Ronarc'h komt ten val. De “slag om Diksmuide” is in het Duitse voordeel beslecht. De meeste van de ca. 3800 inwoners zijn de stad reeds ontvlucht. Gedurende de daaropvolgende oorlogsjaren blijft Diksmuide in Duitse handen, en wordt door aanhoudende beschietingen en bombardementen van de Belgische artillerie herleid tot een puin- en kraterlandschap.

 photo 10636191_1584482065106980_6828907796767559064_n_zpsc4cb235a.jpg  photo 10648808_1584482071773646_6348094107538983908_o_zps5b2277ac.jpg

09:58 Gepost door Michael | Commentaren (5)

09-11-14

Bezoek

Gisteren liep ik rond steeds onder verdoving na mijn opname in spoed. Raar gevoel dat mijn been pijn bleef doen waar de rest van mijn lichaam verdoofd is.

Mama van mijn zoon Kevin en zijn stiefvader zijn gerief komen halen die wij gekocht hebben voor mijn zoon. Hij heeft een appartement gehuurd zodanig dat hij op eigen benen verder kan. Door mijn been heb ik weinig kunnen helpen. Mijn complimenten voor Kevin's  stiefvader, hij is al een heel week bezig samen met Kevin zijn moeder het appartement op te knappen, (beide zijn +/- 60 en 70 jaar Kevin zeg "mijn oudjes" LOL) en ik kan niet helpen Huilen.

Het is een mooi ruim appartement maar de huurprijs vind ik te duur voor wat het is. Geen rookafvoer en stopcontact  voor dampkap, lekken aan radiatorkranen en het ergste vind ik de cv ketel. Het is een Junkers van 8 jaar oud, open toestel die in de badkamer staat. Volgens de nieuwe normen mogen geen toestel jonger dan 15 jaar staan of geplaatst worden. (CO vergiftigingen) Alleen gesloten toestellen mogen nog in leefbare ruimte gezet worden. Nog thans is deze Junkers een ketel van kwaliteit .

Het kost veel geld om deze te vervangen maar de veiligheid gaat voor!Lachen

 

10:54 Gepost door Michael | Commentaren (6)

08-11-14

Zenuwpijn

Al +/- 5 jaar na een geknelde zenuw (rugoperatie) heb ik een constante pijn in rug linker heup en gans mijn linker been.
Geen enkel pijnstiller kan mijn pijn weg nemen, dus heeft mijn neuroloog Lyrica voor geschreven.

Twee weken geleden stuurt mijn arts van pijnkliniek mij naar een kinesist om via behandeling mijn pijn te verminderen.
Na de eerste behandeling  ging ik naar huis met hoofdpijn, duizeligheid en meer pijn in been, waar ik heel de nacht niet heb kunnen slapen. Linker zijde van mijn gezicht bleef gevoelloos nu nog!

Toen ik na de 2de consultatie thuis kwam kreeg ik zo'n branderige pijn geheel mijn linker kant van mijn lichaam  dat ik door mijn been zakte. Paniekerig samen met mijn lief vrouwtje namen wij een taxi naar spoed, rolstoel in en na onderzoek werst ik door dokter van wacht die heel vriendelijk was verdoofd. Pijn verdween maar mijn linker been bleef branderige steken geven.

Dag nadien versuft verdoofd rusten.

Info:
Wat is neuropathische pijn?

Neuropatische pijn is een vorm van chronische pijn. In het algemeen gaat het hier om een letsel of een gebrekkige werking van de zenuwen. In het zenuwstelsel treedt ergens een stoornis op in de geleiding van pijn. Hierdoor kunnen niet-pijnlijke prikkels zoals een gewone aanraking als pijnlijk worden ervaren.

 

 

11:55 Gepost door Michael | Commentaren (0)

24-10-14

Herdenking slag om Middelkerke

 

 photo 9deli_zps6c4eba86.jpg Vandaag was het dus de herdenking van de honderdste verjaardag van de “Slag om Middelkerke” Het Negende was toch goed vertegenwoordigd en dit door Marc Devos, Pol Dequidt, Werner Denis, Danny Lamont, Michael Hens, Emiel en Mevrouw Wouters,Jean Luc Vandehaesevelde,Peter Haesevoets en vriendin, Patrick Starckx , Robert Vandenpoel en mijzelf, ons vaandel werd met fierheid gedragen door (mij zelf) Michael Hens.  De sobere, kleine maar toch smaakvolle ceremonie werd geopend door het “Te Velde” door de klaroenblazers gevolgd door een toespraak door de schepen van cultuur, deze toespraak was zo ingedeeld dat er tussenin tijd was voor het neerleggen bloemen door het Negende( door Pol Dequidt en Jean Luc Vandehaesevelde) , voorlezing der namen gesneuvelden 9 Li tijdens de slag van Lombardsijde(door Robert Vandenpoel) en dan ging het verder met het voorlezen door leerlingen van de school van Lombardsijde van twee brieven , de ene geschreven door de 16 jarige Paul Vercruysse aan zijn zuster en het antwoord van deze aan haar broer. Deze Paul Vercruysse was een 16jarige vrijwilliger bij het Negende die sneuvelde in Lombardsijde na slechts een paar weken in dienst te zijn! Verder werden bloemen neergelegd door de leerlingen der twee scholen en door het gemeentebestuur waarna de schepen zijn toespraak afrondde. Als afsluiting bliezen de klaroenblazers de “Last Post”waarna het gemeentebestuur de deelnemers een receptie aanbood in de “Bellevue” waar nog gezapig nagepraat werd.

 photo 10668967_705838216174223_5101748340845955261_o_zps901e178a.jpg

 photo 10511685_705837739507604_4788220103741662452_o_zpsb3efb38a.jpg

 Verslag van een ooggetuige

Heel vroeg in den morgen van 22 en Oktober brachten patroeiljen van het 6c, uit Nieuwpoort gezonden, de mare dat Lombaertzijde door de duitschers verlaten was. Het Ie Jagers en het 9c Linieregiment werden gelast zich van het dorp en de lijn tot aan de Bamburghofstee meester te maken. Gedurende den ganschen dag, moesten onze soldaten daar een hardnekkig gevecht leveren, dat tegen den avond bekroond werd : uitgenomen Hamburghofstee was ons front langs dien kant weer hersteld Nochtans ging de strijd voort met eene bizondere hevigheid,de tegenstrevers waren op sommige plaatsen enkel eenige meters van elkander gescheiden.

 photo Schermafdrukvan2014-10-24100504_zps2b9c8e3f.png                                  photo Schermafdrukvan2014-10-24095905_zpsfcdf7dc8.png 

Het 9e dat reeds zoolang in den strijd was, en op 't einde van dien lastigen 22en Oktober eenen geweldigen duitschen aanval ten zuiden van Lombaertzijde had teruggeslagen, zal nog gedurende den ganschen nacht en den volgenden morgen zegevierend de stormloopen van den vijand knakken. En in den donder van de kanonnen die de ruiten deed daveren tot in Holland, hoorden onze jongens van 't 9e uit de duitsche loopgrachten den kreet stijgen in correct Fransch << Rendez vous,Messieurs ! >> en onmiddellijk daarop antwoorden het korte energieke Jamais !" van luitenant Van Parijs. Den volgenden morgen sloegen zij , door de soldaten van het Ie Jagers geholpen, de duitschers op de vlucht, hun 2 mitrailleuzen en verscheidene krijgsgevangenen nemend.

 photo 10710328_705837696174275_3842143358473932241_o_zpsdb6fa318.jpg

 Waarom "De Slag om Lombardzijde"?

Velen onder u zullen zich wellicht afvragen: waarom een slag om Lombardzijde in 1914 een onbeduidend dorpje aan zee. Strategisch was Lombardzijde noch-tans van heel groot belang want de laatste grendel voor Nieuwpoort, de Ijzer en de Ganzepoot. De Ganzepoot die op29 Oktober 1914 van cruciaal belang zal zijn bij het onder water zetten van de Ijzervlakte. De heldaftige weerstand die het Negende Linie,geholpen door een afdeling Jagers, gedurende drie dagen heeft geboden gaf de geallieerden, vooral Belgen en Fransen ,de kans stellingen in te richten en te bezetten op de linkeroever van de Ijzer wat het verdere verloop van de oorlog volledig heeft beïnvloed door de Ijzer als allerlaatste verdedigingslijn in België te kunnen organiseren;

 photo 1518727_705837559507622_10909058835068732_o_zps45c50c7a.jpg

 35 mannen sneuvelden hier te Lombardzijde maar het Negende Linie werd veel zwaarder getroffen. Ontelbare zwaar- en lichtgewonden werden afgevoerd naar hulpposten en veldhospitalen. Van deze gewonden stierven er voor emd oktober nog 10 te Calais(Fr) 6 te Veurne, 25 te Pervijze,21 te St Joris , 14 omgeving Ijzer en 3 te Nieuwpoort. In totaal verloor het Negende in de slag om Lombardzijde dus minstens 114 militairen. Als dank en herinnering voor hun moed en zelfopoffering verleende Koning Albert I de citatie "Lombardzijde" aan het vaandel van het 9 Linieregiment . Het is het enige Regiment dat deze citatie op zijn vaandel mag dragen.

 photo 10604601_705838002840911_2167547958125597834_o_zps6c3dcde7.jpg

10:46 Gepost door Michael | Commentaren (3)

21-10-14

Dappere belgen

Op de 20ste lukte het de Duitsers, na dertien uur verbeten strijd, om Lombardsijde en de hoeve Bamburg (gelegen vlakbij het kanaal Nieuwpoort-Plassendale) in te nemen. Het Tweede Bataljon van het 9de doet een tegenaanval tussen Lombardsijde en de Beverdijk. Ze kunnen het front verbreden en uitdiepen, maar ze worden zwaar gehinderd door Duits machinegeweer.

Een van onze jongens schrijft het volgende. :
Onze compagnie moet oprukken. We gaan al dagen tot het uiterste. Onze vermoeidheid heeft al lang de grenzen van het menselijke overschreden. Plots hoor je gefluit, daarna kreten, elk grijpt zijn geweer en opent het vuur. Ondertussen veranderen die kreten in klaaglijk gehuil. De strijd herneemt in alle hevigheid. De toestand is kritiek, het Belgische leger wordt steeds kleiner en is aan zichzelf overgeleverd. We zijn hopeloos ontredderd en hebben drie dagen niets meer gegeten of gedronken. De enkele beschuitjes die we krijgen worden bevochtigd met het vuil stinkende water uit de greppels. We slapen nabij gesneuvelde makkers en hebben de moed en de kracht niet om hen te begraven. Geen aflossing, geen bevoorrading mogelijk. Het water valt met bakken uit de hemel, een echte zondvloed! De loopgraven zijn als kanalen en onze handen staan stijf van de koude. De noorderwind blaast ons om de oren, je zou niet weten wat het ergst is: het gehuil van de wind of het gedonder van de artillerie. Er niets te eten, we tandenknarsen en vermageren zienderogen. We hebben zelfs moeite om elkaar te herkennen. Het is onmogelijk de kuilen te verlaten. Of je hier nu miljonair bent of arme drommel, het blijft voor iedereen het zelfde... . Je moet er in berusten. Ondanks alles blijven we op post. De IJzer is onze laatste hoop. Het is overwinnen of sterven. We zijn geen mensen meer maar duivels in lompen, zwart van modder, zweet en regen, bebloed en ten einde adem. Net als de Duitsers offeren de hardnekkige Belgen liever alles op dan te moeten wijken.

 

 photo 10624774_1576998355855351_2439765492369776747_n_zps8ee61214.jpg  photo 10679489_1576998362522017_4671215273770119747_o_zps017e5dea.jpg

10:02 Gepost door Michael | Commentaren (1)

27-09-14

elegering van Antwerpen

Op 27 september begint de belegering van Antwerpen
Het derde reservekorps wordt versterkt, zodat de Duitse bevelhebber generaal Von Bezeler nu 5 infanteriedivisies met 110 stukken belegeringsartillerie ter beschikking heeft.
Na 20 uren veroveren ze Mechelen en gaan ze Sint Rombouts toren gebruiken als observatiepost; Zodoende hebben ze een overzicht tot aan de voorsteden van Antwerpen en kunnen ze hun artillerie accuraat bijsturen. Daarom kunnen de Belgische troepen enkel bij valavond stellingen innemen of zich terugtrekken.

 photo w1_zps79d96319.jpg

09:29 Gepost door Michael | Commentaren (1)

10-09-14

Belgen opnieuw tot de aanval

Op 9 september gingen de Belgen opnieuw tot de aanval over en de Duitsers moesten vrij ver terugwijken. De 3de Legerafdeling opereerde langs de Dijleboorden van Haacht tot Muizen. De cavalerie drong zelfs door tot in de buitenwijken van Leuven. Te Haacht hadden de Duitsers een aanval op het Belgische bruggenhoofd over de Dijle gewaagd, maar door de tegenaanval van de 9de en 14de Linieregimenten stonden Belgen en Duitsers oog in oog met mekaar. De Duitse druk was zo groot, dat ook het 11de Linie in de strijd geworpen werd. De Duitsers werden tot de aftocht gedwongen. Onder meer Haacht en Wespelaar werden kortstondig veroverd. Veel militairen van het 11de Linie sneuvelden in de morgen van 12 september, toen ze de kanaaloever tot tegenover de Beekhoeve bezetten. In de voormiddag van de 12de september leden het 5de Linieregiment en de Grenadiers zeer zware verliezen bij de Molen te Rotselaar. Door de terugtocht van de Belgische troep

 

 photo 10511200_1561572567397930_2691403234757534816_n_zps44afff2f.jpg

09:36 Gepost door Michael | Commentaren (2)

01-09-14

De Belgische luchtmacht in 1962

De Belgische luchtmacht in 1962 photo DeBelgischeluchtmachtin1962_zps17174484.jpg

15:06 Gepost door Michael | Commentaren (2)

29-08-14

Kristin Laura Kreuk

Mijn favoriete actrice

Volledige naam Kristin Laura Kreuk
Geboren 30 december 1982
Vancouver
Land Vlag van Canada Canada
Werk
Jaren actief 2001-heden
Beroep Actrice

Kristin Laura Kreuk photo Kristin_zps484ac15c.jpg

 

Kristin Laura Kreuk photo Kristin_zps5688425d.jpg

Haar vader Peter Kreuk heeft Nederlandse wortels en haar in Indonesië geboren moeder is van Chinese afkomst. Haar grootmoeder was geboren in Jamaica en was van Chinese komaf. Beide ouders zijn landschapsarchitect. Ze heeft een zus Justine van circa vijf jaar jonger. Kreuk deed aan turnen op nationaal niveau tot op de high school, maar stopte vanwege scoliose.

Kristin Laura Kreuk photo 1795699_784025758315705_8600029535995986058_n_zps054fb2a1.png

Kristin Laura Kreuk photo KristinKreuk_zpsd7b2de0a.jpg

Kreuk maakte haar debuut als actrice in de Canadese televisieserie Edgemont. Nadien kreeg ze de rol van Sneeuwwitje in de televisiefilm Snow White: The Fairest of Them All. Van 2002 tot 2009 speelde ze Lana Lang in de Amerikaanse televisieserie Smallville die het leven van Clark Kent (Superman) toont als tiener.

In 2003 stopte ze met Edgemont en maakte ze haar debuut op het witte doek in EuroTrip. In 2004 voegde ze zich bij de cast van de miniserie Legend of Earthsea. Begin 2005 had ze een rol in de independent film Partition. Ze speelt Naseem, een kwetsbare zeventienjarige wier wereld verscheurd wordt tijdens de deling van India in 1947. In 2009 speelde ze Chun-Li, de hoofdpersoon in de film Street Fighter: The Legend of Chun-Li, gebaseerd op de Street Fighter-videospellen.

 

Kristin Laura Kreuk photo 10447113_320539741453967_2335486492202397809_n_zps2e90547e.jpg

Kristin Laura Kreuk photo KristinKreuk_zps37886d88.jpg

Filmografie als actrice
JaarTitelRolOpmerking
Films
2001 Snow White Sneeuwwitje Televisiefilm
2004 EuroTrip Fiona Gastoptreden
2006 Dream Princess Prinses  
2007 Partition Naseem Khan  
2009 Street Fighter: The Legend of Chun-Li Chun-Li  
Televisie
2001-2005 Edgemont Laurel Yeung  
2004 Legend of Earthsea Tenar  
2001-2009 Smallville Lana Lang  
2010 Chuck Hannah 5 afleveringen
Ben Hur Tirzah  
2012- Beauty and the Beast Catherine Chandler  

Kristin Laura Kreuk photo 10405498_313643962143545_3920668258931658524_n_zps612f046c.jpg

 

18:41 Gepost door Michael | Commentaren (2)

27-08-14

Ocean Deadzones

500+ dood zone in zee sinds 1975. Geen levend wezens meer in die zones.

12:11 Gepost door Michael | Commentaren (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende