26-01-11

Aquarium vullen met water

Dit vraagt veel geduld.

Na het goed inrichten van de aquarium (zonder planten en vissen) gaan wij verder met het vullen van de aquarium. Over de ingerichte bodem leggen wij plastic zodat bij het vullen van de aquarium het water niet troebel wordt.

Liefst gebruiken wij regenwater gemengd met leidingwater en of afgekookt water.
Om de hardheid te laten dalen tot ca.4DH (zeer zacht).
Na vullen het water filteren door middel van de filter pomp.

Na ongeveer een week brengen wij met een elektrische verwarming het water op 24° C en plaatsen wij de planten. Vooraan laag groeiende planten en zo naar achter groot en groot snel groeiende planten liefst in uw kijkrichting. Een zorgvuldige rangschikking is voor het gezelschap aquarium een eerste vereiste.

Er wordt nog gewacht voor wij er vissen in doen zodat de planten de kans krijgen zich met hun wortels te kunnen vast zetten in de bodem en dat het water zijn zuurgraad haalt van 7PH (neutraal).

Dit kan enkele weken zelfs maanden duren, dus veel geduld is de boodschap.

In de winkel zijn er producten te krijgen zodat wij na 24uur de vissen en planten er mogen in doen, maar ik raad dat denstelligste af. Mijn ervaring vertelt mij dat er na een bepaalde tijd in het water gemakkelijker gift stoffen vrij komen (nitriet NO2 en nitraat NO3). Omdat het water de kans niet heeft gekregen zich goed aan te passen.
 

Momenteel ziet mijn aquarium er zo uit.

Opgelet bij het kuisen van het raam met een zachte spons, je ziet het hier bij mij door onoplettendheid heb ik een ferme kras in mijn glas oorzaak er zat een klein steentje tussen, dom.

11:52 Gepost door Michael | Commentaren (7)

13-01-11

AQUARIUMFILTER

Tijdens het filteren wordt het water door een filter gestuurd waarin vaste of opgeloste deeltjes achterblijven. Tegelijkertijd kan het filteren reinigende stoffen afgeven. Zo wordt een voor de vissen optimale leefomgeving in stand gehouden. Sommige filters brengen voldoende lucht in het water, zodat het gebruik van een poreuze steen of kunststof uitstroom steentjes niet meer nodig is.

De filters delen we als volgt in: Mechanische, Absorberende en biologische.

31100_sera-marin-biotop-cube-130_illu_z.jpg 

  

  • Mechanische filters houden drijvende deeltjes vast; de filterende substantie kan bestaan uit zand, mos of sponsachtige rubber of glaswol. Ze kunnen ook corrigerende substantie afgeven, om de zuurgraad (pH) van het water aan te passen. In dat geval bestaat de filterende substantie uit turf, of vergruizend marmer.

  • Absorberende filters bevatten actieve koolstof, die mechanisch werkt en bovendien proteïnen, kleurstoffen en andere macromoleculaire stoffen absorberen. Is onmisbaar voor zeeaquarium.

  • Bij biologische filters gaat het water langs een grote hoeveelheid algen, waarbij het fel verlicht wordt en weer in het aquarium terug komt. Soms gebruikt men bovengrondse wortels van bepaalde tropische lianen (monstera, Philodendron, Syngonium), die men in de bak hangt waarin het water gefilterd wordt. Er ontstaat een enorm netwerk van vertakkingen van de wortels; de algen of de wortel van lianen breken de stikstofverbindingen in het water af.

 

Er zijn drie types aquariumfilters: Bodem, binnen en buitenfilters.

Bodem f.jpg

  • Bodemfilters bestaan gewoonlijk uit een van openingen voorziene plastic plaat op een rand, met n een hoek de stijg buis. De bodem zelf vormt als het ware de filter massa, waaruit men meteen kan afleiden dat dit systeem alleen goed werkt als de bodem poreus is. Het is minder geschikt geacht om vele jaren intact te blijven.

 

 

 

 

bin.jpeg

  • Binnenfilters bestaan meestal uit een kamer met filter materialen en in het midden een stijgbuis, waardoor het gefilterde water door middel van een luchtstroom weer uit de filter wordt gepompt. Deze filter is voor de gezelschap bak niet zo geschikt omdat hij moeilijk te camoufleren is en door de vrij kleine massa filter materialen een gering vermogen heeft. Dus vaak moet er worden schoongemaakt.

 

 

 

 

buitenf.jpg

  • Buitenfilters hebben vaak een grote kamer waardoor het reiniging vermogen veel groter is, waardoor het reinigen veel groter is en gemakkelijker diverse soorten filter materialen kunnen worden gecombineerd. De camouflage kan weer een moeilijker punt zijn. De moderne motor filters zijn vrijwel altijd buiten filters. Ze vergen weinig onderhoud en zijn bijna geruisloos. Een aanrader dus.

16:50 Gepost door Michael | Commentaren (3)

10-01-11

AQUARIUMINRICHTING

Na de keuze van ons aquarium, richten we onze aandacht nu op de bodem en de wanden van het aquarium.

Een donkere achtergrond geeft een sterk contrast met de ervoor staande planten.

De bodem maken we met hoogteverschillen door het aanleggen van terrassen. Voor de bodem voedingsrijk te maken raad ik aan die met donker grind of zand af te dekken, daar de vissen dit prettig vinden en dit ook een fraaiere aanblik biedt. Het zand (ook donker van kleur) of grind mag niet al te fijn zijn.

De onderste laag zand moet niet worden gewassen maar de deklaag van ca. 2 cm moet grondig gewassen worden omdat we geen vertroebeling van het water zouden krijgen.

Het wassen gebeurt door telkens een kleine hoeveelheid in een emmer te doen en onder stromend water krachtig te roeren. Zo nu en dan, het water afgieten en opnieuw beginnen tot het water helder is.

De terrassen kan men uit allerlei materiaal vervaardigen. Er wordt veel gebruik gemaakt van veenkienhout en lava- of natuursteen. Alvorens het hout te gebruik dient het goed met water doordrongen te zijn om te voorkomen dat het zou drijven. Komt het veenkienhout op de aquariumbodem te rusten, dan kan het met een koperen schroef (roestvrij) op een ingewaterd eternietplaat worden vastgezet. Zo blijft het op zijn plaats.

Het bouwwerk moet zodanig ondermijnd zijn, zodanig dat het niet instort. De constructie begint men dus op te bouwen op de kale bodem en niet op de zandbodem.
Waar en hoe hoog de terrassen worden aangebracht moet de aquariaan zelf bepalen; wel moet hij bedenken dat terrassen evenwijdig aan de voorruit geen dieptewerking hebben.

Dit zijn maar enkele tips. Probeer diverse mogelijkheden uit alvorens tot het vastleggen van de fundering over te gaan.

kienhout

15:44 Gepost door Michael | Commentaren (4)

04-01-11

Aquarium Keuze

Voor de keuze van een aquarium kijken wij naar het formaat en model; het is aangeraden dat het met uw interieur mooi in harmonie is.

Een te groot aquarium in een kleine kamer of een klein in een grote kamer zal de aquarium niet mooi tot zijn recht laten komen. 

De Plaats waar je de aquarium zet is naar uw eigen keuze maar opgepast voor zonlicht dit kan grote problemen geven, dus opteer voor een plaats waar geen zonlicht in valt.

Voor beginners is de gunstige maat een aquarium met een inhoud van 125 tot 250 liter.

11:01 Gepost door Michael | Commentaren (2)

01-01-11

Gelukkig nieuwjaar 2011

 

Stiekem, terwijl ze met het eten bezig zijn

voor vanavond en vannacht.

Ben ik hier gaan zitten

om op te schrijven waar ik net aan dacht.

 

Ik dacht aan de eenzamen die ik niet kan

zien maar die er zijn.

Hopelijk kunnen zij dit lezen

Want voor hun bedoelde ik deze rijm.

 

In de drukte dezer dagen denk ik echt

aan die mensen.

Die enkel aan zichzelf

of aan hun huisdieren gelukkig nieuwjaar

kunnen wensen.

 

Voor jullie die alleen zijn en zich

verlaten voelen,

Laat de kracht van miljoenen mensen

door u spoelen.

 

Gelukkig Nieuwjaar vrienden en onbekenden!


00:00 Gepost door Michael | Commentaren (3)