24-10-14

Herdenking slag om Middelkerke

 

 photo 9deli_zps6c4eba86.jpg Vandaag was het dus de herdenking van de honderdste verjaardag van de “Slag om Middelkerke” Het Negende was toch goed vertegenwoordigd en dit door Marc Devos, Pol Dequidt, Werner Denis, Danny Lamont, Michael Hens, Emiel en Mevrouw Wouters,Jean Luc Vandehaesevelde,Peter Haesevoets en vriendin, Patrick Starckx , Robert Vandenpoel en mijzelf, ons vaandel werd met fierheid gedragen door (mij zelf) Michael Hens.  De sobere, kleine maar toch smaakvolle ceremonie werd geopend door het “Te Velde” door de klaroenblazers gevolgd door een toespraak door de schepen van cultuur, deze toespraak was zo ingedeeld dat er tussenin tijd was voor het neerleggen bloemen door het Negende( door Pol Dequidt en Jean Luc Vandehaesevelde) , voorlezing der namen gesneuvelden 9 Li tijdens de slag van Lombardsijde(door Robert Vandenpoel) en dan ging het verder met het voorlezen door leerlingen van de school van Lombardsijde van twee brieven , de ene geschreven door de 16 jarige Paul Vercruysse aan zijn zuster en het antwoord van deze aan haar broer. Deze Paul Vercruysse was een 16jarige vrijwilliger bij het Negende die sneuvelde in Lombardsijde na slechts een paar weken in dienst te zijn! Verder werden bloemen neergelegd door de leerlingen der twee scholen en door het gemeentebestuur waarna de schepen zijn toespraak afrondde. Als afsluiting bliezen de klaroenblazers de “Last Post”waarna het gemeentebestuur de deelnemers een receptie aanbood in de “Bellevue” waar nog gezapig nagepraat werd.

 photo 10668967_705838216174223_5101748340845955261_o_zps901e178a.jpg

 photo 10511685_705837739507604_4788220103741662452_o_zpsb3efb38a.jpg

 Verslag van een ooggetuige

Heel vroeg in den morgen van 22 en Oktober brachten patroeiljen van het 6c, uit Nieuwpoort gezonden, de mare dat Lombaertzijde door de duitschers verlaten was. Het Ie Jagers en het 9c Linieregiment werden gelast zich van het dorp en de lijn tot aan de Bamburghofstee meester te maken. Gedurende den ganschen dag, moesten onze soldaten daar een hardnekkig gevecht leveren, dat tegen den avond bekroond werd : uitgenomen Hamburghofstee was ons front langs dien kant weer hersteld Nochtans ging de strijd voort met eene bizondere hevigheid,de tegenstrevers waren op sommige plaatsen enkel eenige meters van elkander gescheiden.

 photo Schermafdrukvan2014-10-24100504_zps2b9c8e3f.png                                  photo Schermafdrukvan2014-10-24095905_zpsfcdf7dc8.png 

Het 9e dat reeds zoolang in den strijd was, en op 't einde van dien lastigen 22en Oktober eenen geweldigen duitschen aanval ten zuiden van Lombaertzijde had teruggeslagen, zal nog gedurende den ganschen nacht en den volgenden morgen zegevierend de stormloopen van den vijand knakken. En in den donder van de kanonnen die de ruiten deed daveren tot in Holland, hoorden onze jongens van 't 9e uit de duitsche loopgrachten den kreet stijgen in correct Fransch << Rendez vous,Messieurs ! >> en onmiddellijk daarop antwoorden het korte energieke Jamais !" van luitenant Van Parijs. Den volgenden morgen sloegen zij , door de soldaten van het Ie Jagers geholpen, de duitschers op de vlucht, hun 2 mitrailleuzen en verscheidene krijgsgevangenen nemend.

 photo 10710328_705837696174275_3842143358473932241_o_zpsdb6fa318.jpg

 Waarom "De Slag om Lombardzijde"?

Velen onder u zullen zich wellicht afvragen: waarom een slag om Lombardzijde in 1914 een onbeduidend dorpje aan zee. Strategisch was Lombardzijde noch-tans van heel groot belang want de laatste grendel voor Nieuwpoort, de Ijzer en de Ganzepoot. De Ganzepoot die op29 Oktober 1914 van cruciaal belang zal zijn bij het onder water zetten van de Ijzervlakte. De heldaftige weerstand die het Negende Linie,geholpen door een afdeling Jagers, gedurende drie dagen heeft geboden gaf de geallieerden, vooral Belgen en Fransen ,de kans stellingen in te richten en te bezetten op de linkeroever van de Ijzer wat het verdere verloop van de oorlog volledig heeft beïnvloed door de Ijzer als allerlaatste verdedigingslijn in België te kunnen organiseren;

 photo 1518727_705837559507622_10909058835068732_o_zps45c50c7a.jpg

 35 mannen sneuvelden hier te Lombardzijde maar het Negende Linie werd veel zwaarder getroffen. Ontelbare zwaar- en lichtgewonden werden afgevoerd naar hulpposten en veldhospitalen. Van deze gewonden stierven er voor emd oktober nog 10 te Calais(Fr) 6 te Veurne, 25 te Pervijze,21 te St Joris , 14 omgeving Ijzer en 3 te Nieuwpoort. In totaal verloor het Negende in de slag om Lombardzijde dus minstens 114 militairen. Als dank en herinnering voor hun moed en zelfopoffering verleende Koning Albert I de citatie "Lombardzijde" aan het vaandel van het 9 Linieregiment . Het is het enige Regiment dat deze citatie op zijn vaandel mag dragen.

 photo 10604601_705838002840911_2167547958125597834_o_zps6c3dcde7.jpg

10:46 Gepost door Michael | Commentaren (3)

21-10-14

Dappere belgen

Op de 20ste lukte het de Duitsers, na dertien uur verbeten strijd, om Lombardsijde en de hoeve Bamburg (gelegen vlakbij het kanaal Nieuwpoort-Plassendale) in te nemen. Het Tweede Bataljon van het 9de doet een tegenaanval tussen Lombardsijde en de Beverdijk. Ze kunnen het front verbreden en uitdiepen, maar ze worden zwaar gehinderd door Duits machinegeweer.

Een van onze jongens schrijft het volgende. :
Onze compagnie moet oprukken. We gaan al dagen tot het uiterste. Onze vermoeidheid heeft al lang de grenzen van het menselijke overschreden. Plots hoor je gefluit, daarna kreten, elk grijpt zijn geweer en opent het vuur. Ondertussen veranderen die kreten in klaaglijk gehuil. De strijd herneemt in alle hevigheid. De toestand is kritiek, het Belgische leger wordt steeds kleiner en is aan zichzelf overgeleverd. We zijn hopeloos ontredderd en hebben drie dagen niets meer gegeten of gedronken. De enkele beschuitjes die we krijgen worden bevochtigd met het vuil stinkende water uit de greppels. We slapen nabij gesneuvelde makkers en hebben de moed en de kracht niet om hen te begraven. Geen aflossing, geen bevoorrading mogelijk. Het water valt met bakken uit de hemel, een echte zondvloed! De loopgraven zijn als kanalen en onze handen staan stijf van de koude. De noorderwind blaast ons om de oren, je zou niet weten wat het ergst is: het gehuil van de wind of het gedonder van de artillerie. Er niets te eten, we tandenknarsen en vermageren zienderogen. We hebben zelfs moeite om elkaar te herkennen. Het is onmogelijk de kuilen te verlaten. Of je hier nu miljonair bent of arme drommel, het blijft voor iedereen het zelfde... . Je moet er in berusten. Ondanks alles blijven we op post. De IJzer is onze laatste hoop. Het is overwinnen of sterven. We zijn geen mensen meer maar duivels in lompen, zwart van modder, zweet en regen, bebloed en ten einde adem. Net als de Duitsers offeren de hardnekkige Belgen liever alles op dan te moeten wijken.

 

 photo 10624774_1576998355855351_2439765492369776747_n_zps8ee61214.jpg  photo 10679489_1576998362522017_4671215273770119747_o_zps017e5dea.jpg

10:02 Gepost door Michael | Commentaren (1)