24-10-14

Herdenking slag om Middelkerke

 

 photo 9deli_zps6c4eba86.jpg Vandaag was het dus de herdenking van de honderdste verjaardag van de “Slag om Middelkerke” Het Negende was toch goed vertegenwoordigd en dit door Marc Devos, Pol Dequidt, Werner Denis, Danny Lamont, Michael Hens, Emiel en Mevrouw Wouters,Jean Luc Vandehaesevelde,Peter Haesevoets en vriendin, Patrick Starckx , Robert Vandenpoel en mijzelf, ons vaandel werd met fierheid gedragen door (mij zelf) Michael Hens.  De sobere, kleine maar toch smaakvolle ceremonie werd geopend door het “Te Velde” door de klaroenblazers gevolgd door een toespraak door de schepen van cultuur, deze toespraak was zo ingedeeld dat er tussenin tijd was voor het neerleggen bloemen door het Negende( door Pol Dequidt en Jean Luc Vandehaesevelde) , voorlezing der namen gesneuvelden 9 Li tijdens de slag van Lombardsijde(door Robert Vandenpoel) en dan ging het verder met het voorlezen door leerlingen van de school van Lombardsijde van twee brieven , de ene geschreven door de 16 jarige Paul Vercruysse aan zijn zuster en het antwoord van deze aan haar broer. Deze Paul Vercruysse was een 16jarige vrijwilliger bij het Negende die sneuvelde in Lombardsijde na slechts een paar weken in dienst te zijn! Verder werden bloemen neergelegd door de leerlingen der twee scholen en door het gemeentebestuur waarna de schepen zijn toespraak afrondde. Als afsluiting bliezen de klaroenblazers de “Last Post”waarna het gemeentebestuur de deelnemers een receptie aanbood in de “Bellevue” waar nog gezapig nagepraat werd.

 photo 10668967_705838216174223_5101748340845955261_o_zps901e178a.jpg

 photo 10511685_705837739507604_4788220103741662452_o_zpsb3efb38a.jpg

 Verslag van een ooggetuige

Heel vroeg in den morgen van 22 en Oktober brachten patroeiljen van het 6c, uit Nieuwpoort gezonden, de mare dat Lombaertzijde door de duitschers verlaten was. Het Ie Jagers en het 9c Linieregiment werden gelast zich van het dorp en de lijn tot aan de Bamburghofstee meester te maken. Gedurende den ganschen dag, moesten onze soldaten daar een hardnekkig gevecht leveren, dat tegen den avond bekroond werd : uitgenomen Hamburghofstee was ons front langs dien kant weer hersteld Nochtans ging de strijd voort met eene bizondere hevigheid,de tegenstrevers waren op sommige plaatsen enkel eenige meters van elkander gescheiden.

 photo Schermafdrukvan2014-10-24100504_zps2b9c8e3f.png                                  photo Schermafdrukvan2014-10-24095905_zpsfcdf7dc8.png 

Het 9e dat reeds zoolang in den strijd was, en op 't einde van dien lastigen 22en Oktober eenen geweldigen duitschen aanval ten zuiden van Lombaertzijde had teruggeslagen, zal nog gedurende den ganschen nacht en den volgenden morgen zegevierend de stormloopen van den vijand knakken. En in den donder van de kanonnen die de ruiten deed daveren tot in Holland, hoorden onze jongens van 't 9e uit de duitsche loopgrachten den kreet stijgen in correct Fransch << Rendez vous,Messieurs ! >> en onmiddellijk daarop antwoorden het korte energieke Jamais !" van luitenant Van Parijs. Den volgenden morgen sloegen zij , door de soldaten van het Ie Jagers geholpen, de duitschers op de vlucht, hun 2 mitrailleuzen en verscheidene krijgsgevangenen nemend.

 photo 10710328_705837696174275_3842143358473932241_o_zpsdb6fa318.jpg

 Waarom "De Slag om Lombardzijde"?

Velen onder u zullen zich wellicht afvragen: waarom een slag om Lombardzijde in 1914 een onbeduidend dorpje aan zee. Strategisch was Lombardzijde noch-tans van heel groot belang want de laatste grendel voor Nieuwpoort, de Ijzer en de Ganzepoot. De Ganzepoot die op29 Oktober 1914 van cruciaal belang zal zijn bij het onder water zetten van de Ijzervlakte. De heldaftige weerstand die het Negende Linie,geholpen door een afdeling Jagers, gedurende drie dagen heeft geboden gaf de geallieerden, vooral Belgen en Fransen ,de kans stellingen in te richten en te bezetten op de linkeroever van de Ijzer wat het verdere verloop van de oorlog volledig heeft beïnvloed door de Ijzer als allerlaatste verdedigingslijn in België te kunnen organiseren;

 photo 1518727_705837559507622_10909058835068732_o_zps45c50c7a.jpg

 35 mannen sneuvelden hier te Lombardzijde maar het Negende Linie werd veel zwaarder getroffen. Ontelbare zwaar- en lichtgewonden werden afgevoerd naar hulpposten en veldhospitalen. Van deze gewonden stierven er voor emd oktober nog 10 te Calais(Fr) 6 te Veurne, 25 te Pervijze,21 te St Joris , 14 omgeving Ijzer en 3 te Nieuwpoort. In totaal verloor het Negende in de slag om Lombardzijde dus minstens 114 militairen. Als dank en herinnering voor hun moed en zelfopoffering verleende Koning Albert I de citatie "Lombardzijde" aan het vaandel van het 9 Linieregiment . Het is het enige Regiment dat deze citatie op zijn vaandel mag dragen.

 photo 10604601_705838002840911_2167547958125597834_o_zps6c3dcde7.jpg

10:46 Gepost door Michael | Commentaren (3)

21-10-14

Dappere belgen

Op de 20ste lukte het de Duitsers, na dertien uur verbeten strijd, om Lombardsijde en de hoeve Bamburg (gelegen vlakbij het kanaal Nieuwpoort-Plassendale) in te nemen. Het Tweede Bataljon van het 9de doet een tegenaanval tussen Lombardsijde en de Beverdijk. Ze kunnen het front verbreden en uitdiepen, maar ze worden zwaar gehinderd door Duits machinegeweer.

Een van onze jongens schrijft het volgende. :
Onze compagnie moet oprukken. We gaan al dagen tot het uiterste. Onze vermoeidheid heeft al lang de grenzen van het menselijke overschreden. Plots hoor je gefluit, daarna kreten, elk grijpt zijn geweer en opent het vuur. Ondertussen veranderen die kreten in klaaglijk gehuil. De strijd herneemt in alle hevigheid. De toestand is kritiek, het Belgische leger wordt steeds kleiner en is aan zichzelf overgeleverd. We zijn hopeloos ontredderd en hebben drie dagen niets meer gegeten of gedronken. De enkele beschuitjes die we krijgen worden bevochtigd met het vuil stinkende water uit de greppels. We slapen nabij gesneuvelde makkers en hebben de moed en de kracht niet om hen te begraven. Geen aflossing, geen bevoorrading mogelijk. Het water valt met bakken uit de hemel, een echte zondvloed! De loopgraven zijn als kanalen en onze handen staan stijf van de koude. De noorderwind blaast ons om de oren, je zou niet weten wat het ergst is: het gehuil van de wind of het gedonder van de artillerie. Er niets te eten, we tandenknarsen en vermageren zienderogen. We hebben zelfs moeite om elkaar te herkennen. Het is onmogelijk de kuilen te verlaten. Of je hier nu miljonair bent of arme drommel, het blijft voor iedereen het zelfde... . Je moet er in berusten. Ondanks alles blijven we op post. De IJzer is onze laatste hoop. Het is overwinnen of sterven. We zijn geen mensen meer maar duivels in lompen, zwart van modder, zweet en regen, bebloed en ten einde adem. Net als de Duitsers offeren de hardnekkige Belgen liever alles op dan te moeten wijken.

 

 photo 10624774_1576998355855351_2439765492369776747_n_zps8ee61214.jpg  photo 10679489_1576998362522017_4671215273770119747_o_zps017e5dea.jpg

10:02 Gepost door Michael | Commentaren (1)

10-09-14

Belgen opnieuw tot de aanval

Op 9 september gingen de Belgen opnieuw tot de aanval over en de Duitsers moesten vrij ver terugwijken. De 3de Legerafdeling opereerde langs de Dijleboorden van Haacht tot Muizen. De cavalerie drong zelfs door tot in de buitenwijken van Leuven. Te Haacht hadden de Duitsers een aanval op het Belgische bruggenhoofd over de Dijle gewaagd, maar door de tegenaanval van de 9de en 14de Linieregimenten stonden Belgen en Duitsers oog in oog met mekaar. De Duitse druk was zo groot, dat ook het 11de Linie in de strijd geworpen werd. De Duitsers werden tot de aftocht gedwongen. Onder meer Haacht en Wespelaar werden kortstondig veroverd. Veel militairen van het 11de Linie sneuvelden in de morgen van 12 september, toen ze de kanaaloever tot tegenover de Beekhoeve bezetten. In de voormiddag van de 12de september leden het 5de Linieregiment en de Grenadiers zeer zware verliezen bij de Molen te Rotselaar. Door de terugtocht van de Belgische troep

 

 photo 10511200_1561572567397930_2691403234757534816_n_zps44afff2f.jpg

09:36 Gepost door Michael | Commentaren (2)

01-09-14

De Belgische luchtmacht in 1962

De Belgische luchtmacht in 1962 photo DeBelgischeluchtmachtin1962_zps17174484.jpg

15:06 Gepost door Michael | Commentaren (2)

25-08-14

Op 25 augustus krijgt het 9de het bevel om naar Mechelen te marcheren.


Ze moeten ten oosten van de Stad een verdedigingsstelling in richten en bezetten. Het moreel is nog goed, maar er is één tekort aan munitie, eten, kledij, manschappen en officieren.. De meeste gewonden van Sart Tilman en Aarschot keren terug naar hun eenheid.

 

9delini photo 10495824_1548967031991817_1144114495806306507_o_zpsf867c16c.jpg 9delini photo 10649889_1548967021991818_2578315436967701064_n_zpsdbaef015.jpg

09:00 Gepost door Michael | Commentaren (1)

23-08-14

Het Belgisch veldleger heeft zich intussen al teruggetrokken achter de rivier de Gete.

Bij Halen (12 augustus), Sint-Margrieten Houtem (18 augustus) en Aarschot (19 augustus) kunnen de Belgen tijdelijk standhouden, maar onder druk van de Duitsers wordt besloten het veldleger terug te trekken in Antwerpen. Op 20 augustus marcheren de Duitsers Brussel binnen. Zoals voorzien in hun oorlogsplan zwenken de Duitse legers naar het zuiden en zuidwesten. Het Duitse opperbevel beschouwt het Belgisch leger als verslagen en laat alleen het derde reserve-korps achter voor Antwerpen.
Om de druk op de geallieerde legers weg te nemen doet het Belgisch leger op 25 augustus en op 9 september uitvallen vanuit de vesting Antwerpen. Belgische eenheden dringen door tot ver in de Duitse linies en bedreigen de aanvoerlijnen naar het front aan de Marne. De aanvallen worden echter niet doorgezet. Van zodra de weerstand te groot wordt door de aanvoer van verse Duitse troepen, trekken de Belgen zich terug.

 

Wo1 photo 10634027_1547431972145323_6303905296874277563_o_zpsd65ff6ed.jpg

10:13 Gepost door Michael | Commentaren (0)

21-08-14

Het 98de krijgt het bevel zich terug te trekken

Het 98de krijgt het bevel zich terug te trekken in de richting Wesemael-Rotselaar-Wackerzeel-Boortmeerbeek-Mechelen. Ze laten Aarschot achter in puin . Op 20 Augustus gaat het van Mechelen naar Boechout.

wo1 photo 1610782_1546642635557590_4468061427085350245_n_zps78f4d082.jpg wo1 photo 10619969_1546642512224269_7316434326056405532_o_zps2476f9da.jpg wo1 photo 10633493_1546642458890941_8595418777637212961_o_zps89821e18.jpg

09:37 Gepost door Michael | Commentaren (0)

W1 9 aug 1914

 photo W1_zps81c31870.jpg

 photo 9deliw1_zps4134aad2.jpg  photo 9deliw1_zps7446a1f0.jpg  photo SlagvanAerschot_zps5b2ec969.jpg


Aanval vanuit Scherpenheuvel - Rillaar:

De in Scherpenheuvel gelegerde Duitse troepen trekken naar Rillaar op. De voorhoede een Esk Dragonders met een verkennersploeg van 6 man sterk, onder leiding van Lt Graf von Platen trokken als eerste het dorp Rillaar binnen. Nabij de kerk was er een vooruitgeschoven post van het Belgische 9de Linie Rgt ,bemand door 5 man .
Voor de Duitse verkennersploeg de Belgen kon opmerken werden er drie van de 6 verkenners buiten gevecht gesteld, 2 Dragonders werden gedood waaronder Lt Graf von Platen, de overige patrouille kon ontkomen richting hun Esk. De Duitse batterijen namen hierop Rillaar onder vuur van op Mannenberg,

Tegen 5hr,
De waarnemingspost meld de vordering ,op de weg van Herselt, van de eerste ploegen Duitse verkenners en een colonne Infanterie en Cavalerie die hen volgde.
Duitse verkenners vorderen tot op hoogte van de waarnemingspost van de 1ste Sgt Scheenaert, deze geeft het bevel om terug te plooien.
In de verte horen zij het karakteristiek geluid van rollende artilleriestukken op de kasseien.

De vijandelijke voorhoede bestaand uit één Cie stopt aan de voorrand van de dekkingen ,ong 400 m te Noorden van de spoorweg, terwijl uiterst rechts, 6 verkenners vorderen tot de verhoogde doorgang van de spoorlijn. Comd Gilson geeft het bevel aan zijn manschappen om zich te verbergen en de vijand te laten komen, eenmaal dat de vijand tot 100m is genaderd opent hij het vuur.

6hr 20
Een Duitse machinegeweerstelling komt in actie en men ziet enkel hun vuurmond door de opspringende stof en aarde van het machinegeweervuur. Door al dat rook kunnen de Belgen deze stelling moeilijk lokaliseren.
Doormiddel van een verrekijker kan de Comd Gilson de machinegeweerstelling vinden, nabij klein bosje lag een Duitse observator die de schutter aanwijzingen geeft. De Comd geeft ogenblikkelijk deze inlichtingen door aan de dicht bijzijnde machinegeweerpost en enkele infanteristen, die met gericht vuur de vijandelijke stelling het zwijgen oplegt.
De Duitsers plaatsen een tweede, die door de Comd met veel moeite kan gelokaliseerd worden. Deze kon gedurende een tijd doorvuren. Ook doormiddel van de verrekijker kon hij deze opmerken en hij leidt een gericht vuur en schakelde hiermee de bedienaars uit.

De Duitsers zetten hun aanval voert op de 4de Cie van het 1ste Bataljon, waar de mannen een ongelijk gevecht leveren.
Via een wielrijder stuurt de Comd Gilson volgend bericht aan de Majoor.

<<4de Cie volledig in gevecht . De Duitsers overrompelen ons langs links, kan ik op versterkingen rekenen?>>
Deze vraag wordt aan de Kolonel doorgegeven en hij geeft de opdracht aan een 3de Cie om één peloton in steun te geven aan de 4de Cie. Maar om op de plaats te komen van het CP van de 4de Cie, moet het peloton eerst door een open zone vorderen. Die volledig onder vijandelijk artillerievuur ligt afkomstig van de vijandelijke batterijen ter hoogte van Gijmelberg.
Hier door vorderen was te gevaarlijk. De mannen proberen zich in veiligheid te brengen door het opwerpen van schootstellingen. Vijandelijk machinegeweervuur verhindert hen dit met veel slachtoffers aan Belgische zijde.

6hr 30
De generaal-majoor Janssen beval dat de 4de Cie zich onmiddellijk moest terugtrekken, de overige eenheden kregen via een marsorder, de volg weg tot terugtrekking.
Gezien deze omstandigheid, besliste de kolonel Flebus de terugtrekking via de spoorlijn, waar de Cie in reserve zijn manschappen heeft opgesteld..
De lopers die de marsorder tot terugtrekking aan 4de Cie moesten brengen werden gedood, De Comd Gilson blijft verweest achter ,zonder orders en zonder de nodige versterkingen ,hij ziet dat de 1ste Cie die de rechterflank moest verdedigen zich richting Aarschot terugtrekt.

6hr.35

Bij de mogelijkheid dat het terugtrekkend Rgt onder vijandelijk artillerievuur zou vallen, wat niet ondenkbaar is, als ik nu zou stoppen met de vijandelijke aanval tegen te houden en als ik de Duitsers deze mogelijkheid zou geven…..
Dan was er maar één oplossing: het terugtrekkend Rgt dekken en te vechten tot al onze middelen en munitie zijn opgebruikt.
Ik riep moed in bij mijn manschappen: “ Courage, tenons encore quelques instant, voici les camarades qui viennent nous secourir .“
Maar de versterkingen kwamen niet, mijn manschappen moeten met lede ogen toekijken naar de opoffering die ik van hen vroeg.
Ik herinner hen aan de belofte die gemaakt werd in Luik , vechten tot der dood. “C’est maintenant , qu’on connaîtra les braves”
Ik maakte voor mijn HK 2 nieuwe veldorders, uitleggend mijn situatie en mijn beslissing die ik heb genomen.
De orders zijn nooit op hun bestemming geraakt, de lopers werden gedood bij het binnenkomen van de stad Aarschot, deze lag volledig onder vijandelijk vuur.

7hr55:
Eén van onze machinegeweren geraakt defect , Comd Gilson tracht de tweede redden, de bedienaars trekken hem naar achter, maar de enkele minuten dat het duurde , krijgt het wapen de volle laag en wordt volledig vernield.

08hr.00

Comd Gilson besluit terug te trekken;
Bij heel deze terugtrekking werd de hevig bloedend Comd Gilson bijgestaan door Sgt Van Wynendael, Korporaal Deltombe (gewond), Korporaal Bauwens Fernand en soldaat Berlens.
Deze vier militairen hebben gedurende de terugtocht mij ondersteund tot bijna gedragen tot ik zelf door de hevige bloeding mijn bewustzijn begon te verliezen……….

Een Belgisch rapport geeft volgende verliezen:
120 doden – 600 gewonden en 355 krijgsgevangenen.
Aan Duitse zijde:
70 doden waaronder 2 off .

De vijand bezette Aarschot , gruwelijke massamoorden en platbranden van woningen hebben gedurende 3 dagen de Stad Aarschot geteisterd.

09:37 Gepost door Michael | Commentaren (2)